SOSYAL SORUMLULUK

TheFAD.co, Gençlere Yatırım Destekçileri kapsamında 26.09.2017 tarihli sözleşme kapsamında TOG (http://www.tog.org.tr) Toplum Gönüllüleri Vakfı'nı desteklemektedir.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

Toplum Gönüllüsü gençler, üniversitelerinde kulüp, topluluk veya grup olarak örgütlenmekte, belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmektedir. Bu projeler, sadece topluma katkı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda gençlerin sorumluluk sahibi aktif bireyler olmalarına yardımcı olmakta ve kişisel gelişimlerini desteklemektedir.

TheFAD.co tanıtım filmi

https://www.youtube.com/watch?v=q9tk1Fk5RUA